Ćwiczenia z ratownictwa wodnego 2017

Od 16 do 18 stycznia 2017 r. na każdej zmianie służbowej strażacy z Komendy Miejskiej w Rudzie Śląskiej przy współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Rudzie Śląskiej oraz nurkami z OSP Ruda Śląska zorganizowali ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego. Ćwiczenia przeprowadzone zostały na stawie Kokotek. 

Celem prowadzonych ćwiczeń było doskonalenie zasad poruszania się po lodzie, doskonalenie technik ratowniczych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu ratowniczego, ratowanie osób pod którymi załamał się lód oraz udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy. Ćwiczenia prowadził prezes WOPRu w Rudzie Śląskiej Mariusz Komendera. Omówiono możliwości ratowania ludzi z pod załamanego lodu przy pomocy sań lodowych, rzutki ratowniczej oraz innych dostępnych przedmiotów: szalików, kurtek, patyków itp. Obserwatorami pokazu ratownictwa byli również funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej. Do dyspozycji ćwiczących był pneumatyczny namiot z nagrzewnicą, gdzie można było się rozgrzać po długotrwałych zajęciach na mrozie. Na zakończenie ćwiczeń wszystkich uczestników poczęstowano tradycyjną grochówką. W ćwiczeniach brało udział 90 osób.