Ćwiczenia z ratownictwa wodnego na zbiorniku "Kokotek" w Rudzie Śląskiej

W dniach od 16 do 18 lipca we współpracy ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Wodno – Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz instruktorami i ratownikami medycznymi Państwowego Ratownictwa Medycznego strażacy Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej przeprowadzili na terenie zbiornika wodnego „Kokotek” w Rudzie Śląskiej ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego. 

Pod okiem instruktorów ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego rudzcy strażacy doskonalili umiejętności prowadzenia działań ratowniczych na wodzie. Ćwiczący mieli do dyspozycji sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, a w tym między innymi motorową łódź ratowniczą, skafandry do pracy w wodzie, koła oraz rzutki ratownicze. W ramach współpracy udział w ćwiczeniach wzięli także instruktorzy Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz ratownicy medyczni ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej. Instruktorzy wraz z ratownikami medycznymi doskonalili współpracę ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z zakresu udzielania pomocy osobie podtopionej. Osoby ćwiczące miały możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych z ratownictwa medycznego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach udział wzięli również rudzcy policjanci. To dla nich przygotowane zostało między innymi szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Oprócz doskonalenia technik ratownictwa wodnego oraz udzielania pomocy poszkodowanym ćwiczenia służyć miały także wzajemnej współpracy wszystkich służb w sytuacji realnych działań ratowniczych.

W trzydniowych ćwiczeniach wzięło udział łącznie ponad 100 osób, w tym ponad
50 strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Rudzie Śląskiej, 18 strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, druhowie OSP Ruda Śląska, prezes WOPR, instruktorzy medyczni ze Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ratownicy medyczni ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rudzie Śląskiej  oraz 15 policjantów.

Upalne dni zachęcają do korzystania z kąpieli. Apelujemy jednak by korzystać ze strzeżonych kąpielisk, które funkcjonują na terenie naszego miasta. Pamiętajmy też by zachować zdrowy rozsądek podczas korzystania z ochłody w wodzie i przestrzegajmy  regulaminu kąpieliska,
z którego korzystamy. Nie korzystajmy z kąpieli w stawach oraz tam, gdzie jest ona zakazana. W takich miejscach najczęściej zdarzają się utonięcia.