Fundacja "SOLIDARNI"

"SOLIDARNI" to Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin.

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom ich Rodzin "SOLIDARNI" prowadzi działalność na rzecz funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP oraz członków ich rodzin. Fundacja objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Umożliwia swoim podopiecznym systematyczną rehabilitację, kupuje sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie.

Wszelkie informacje na temat fundacji uzyskaćmożna na stronie internetowej: http://www.fundacjapsp.pl/

Źródło: 

http://www.fundacjapsp.pl/

Zdjęcie główne ze strony:

http://www.fundacjapsp.pl/