Monitoring pożarowy

Zarządzenie Nr 11/2012/MR Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej z dnia 29 czerwca 2012 roku

Wymagania organizacyjno - techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem KM PSP w Rudzie Śląskiej przy ul. Strażackiej 10.

Załączniki: