Rudzcy strażacy edukują "Bezpieczne ferie"

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej rozdała kalendarze wraz z ogłoszonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego konkursami dla dzieci i młodzieży, które są umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2019 rok.

W czasie rozdawania kalendarzy funkcjonariusze komendy miejskiej prowadzili zajęcia dydaktyczne uświadamiające dzieci i młodzież o występujących zagrożeniach w czasie ferii jak również w całym okresie zimowym. Od grudnia do połowy stycznia strażacy odwiedzili 35 szkół rozdając ponad 100 kalendarzy jednocześnie prowadząc prelekcje dla ponad 2000 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.