Rudzcy strażacy edukują dzieci w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”

W dniu 2 lipca w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Janasa zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci przebywających na letnisku. 

Strażacy omówili podstawowe zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz zadady udzielania pierwszej pomocy. Zademonstrowano wyposażenie torby PSP-R1, w której znajdują się rzeczy używane do ratownictwa medycznego, ubranie specjalne strażaka oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych. Dzieci mogły praktycznie poćwiczyć prowadzenie zewnętrznego masażu serca na manekinie ćwiczebnym. W zajęciach wzięło udział 23 dzieci w wieku od 7 do 12 lat.