Ślubowanie nowych funkcjonariuszy PSP

W dniu 06 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste ślubowanie.

Podczas uroczystej zbiórki Komendant Miejski PSP w Rudzie Śląskiej mł. bryg. Andrzej Małysiak przyjął ślubowanie od nowych kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie to odbyło się po raz pierwszy w naszej jednostce na sztandar Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Po przyjęciu ślubowania zostały nadane pierwsze stopnie służbowe oraz mianowania na stanowisko stażysty. Na zakończenie Komendant podsumowując, podkreślił istotę służby ze szczególnym uwzględnieniem poświęcenia w ratowaniu życia  i mienia człowieka.