Szkolenie z zakresu pożarów wewnętrznych

W październiku 2018 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Orzegowie odbył się cykl szkoleń z zakresu pożarów wewnętrznych. Szkolenia zostały zorganizowane przez instruktora ogniowego Pana kpt. Kamila Makowskiego, dla ratowników pełniących służbę w KM PSP Ruda Śląska oraz druhów z OSP Ruda Śląska. 

Część teoretyczna zajęć obejmowała takie zagadnienia jak: teoria spalania pożarów, transport ciepła oraz wentylacja taktyczna. Drugą część ćwiczeń stanowił pokaz rozwoju pożaru na przykładzie modelowego domku z daszkiem, gdzie zaprezentowano takie zjawiska jak rozgorzenie, ciąg wsteczny płomieni i samozapłon gazów pożarowych. Szkolenie pomogło zrozumieć funkcjonariuszom podstawowe zasady zachowania ostrożności w czasie pożaru oraz uzmysłowić skalę zagrożeń wynikających z niewłaściwej techniki operowania prądami gaśniczymi w przypadku pożarów wewnętrznych.  Na koniec pokazu omówiono wpływ zawieszonych substancji pylistych w środowisku pogorzeliskowym na zdrowie ratowników. Przeprowadzone szkolenie ugruntował wiedzę ratowników przed zajęciami w wielokontenerowym trenażerze pożarowym, który został niedawno oddany do użytkowania w KM PSP Sosnowiec.