Wycieczka do Budapesztu

Uczestników wycieczki do Budapesztu w dniach 10.06. - 12.06.2016 r. prosi się o wpłacenie pozostałej kwoty (150 zł) do dnia 15.05 2016.

 

Wpłat dokonywać u członków zarządu , dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 696 41 38 65 lub 602 68 29 73

 

Pozdrawiam Krystyna Goleśny