Porady dla mieszkańców

STOP wypalaniu traw

Przedwiośnie oraz wiosna jest okresem szczególnie trudnym dla strażaków ze względu na palące się zarośla, trawy na nieużytkach, łąkach, w pobliżu lasów i torfowisk oraz w przydrożnych rowach. Co roku większość pożarów w okresie od marca do maja to pożary suchych traw i zarośli.

Karta ratownicza

Karty ratownicze

Karta ratownicza, zwykła kartka papieru wożona w samochodzie pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej o 30 procent, o 6 - 9, często decydujących o życiu, minut.