Statystyki interwencji

Karty podstawowe

Stan na dzień 31.12.2019

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy Fałszywe

Interwencje ogółem